Keep Holding On


Your sad eyes never told me
No paradise here for the lonely
But I hold on, half a heart here in my hands
Been so long, would you know me
Who's holding you, who's gonna hold me
If you want me, then I'll be your man

And I keep holding on
Holding on till you come back to me
And I keep holding on
Holding on till you run to me
Can you take me to heaven
Show me the way cause I'm no angel
I'm lost and
Can I hold you one more time
I guess me holding you was holding you down

WIll I have your memory
Or will your memory have me
I don't know, only time
Knows if I'll ever know peace of mind
Only time knows if you're mine, if you're mine

And I keep holding on
Holding on till you come back to me
And I keep holding on
Holding on till you run to me
All I can hold is a shadow of a heart that's gone
And left me shattered
I'm lost and
Can I hold you one more time
I guess me holding you
Was holding you down
I guess me holding you
Was holding you down
I guess me holding you
Was holding you downCaptcha
Piosenkę W.A.S.P. Keep Holding On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep Holding On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep Holding On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę W.A.S.P. Keep Holding On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.