Heartaches For A Dime


I called you on the phone to say I love you that I stop by for you at nine
My heart broke when you said that it's all over
Someone else would take up all your time
And that's a lot of heartaches for a dime
I'll never know what made you change your mind
I only know I've held you close and kissed you my last time
That's a lot of heartaches for a dime
[ guitar - steel ]
I went downtown to join the marry makers I told myself that here's where I belong
I thought that I was doin' fine without you and then I heard somebody play our song
And that's a lot of heartaches for a dime
That's a lot of heartaches for a dimeCaptcha
Piosenkę Waylon Jennings Heartaches For A Dime przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartaches For A Dime, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartaches For A Dime. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Waylon Jennings Heartaches For A Dime w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.