Wicked


I'm wicked in the eyes of the world
I'm everything nobody wants
As low as low can get
Everything I cannot stop
A glutton for everything misery can buy
A heart that matches the soul
There's all kinds of things money can buy
Redemption is worth more than gold

I once had a habit that ran wild and free
It wrapped its arms around me
I once had a woman or she once had me
Until I drove her away

I'm wicked in the eyes of the world
I'm everything nobody wants
As low as low can get
Everything I cannot stop

Lord won't you let me rest here awhile
I'm tired and I can't recall
The cause of all these bitter tears
I'm left with no faith at all

I'm wicked in the eyes of the world
I'm everything nobody wants
As low as low can get
Everything I cannot stopCaptcha
Piosenkę Willard Grant Conspiracy Wicked przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wicked, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wicked. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Willard Grant Conspiracy Wicked w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.