And So Will You My Love


The music stopped
The crowd is thinning now
One phase of night
Has reached an ending now
And nothin'
Nothin' lasts forever
Except forever
And you my love

And so will you my love my love

The street is dark here
While I walk along
And since you've gone
I always walk alone
Cause nothin'
Nothin' lasts forever
Except forever
And you my love

And so will you my love my love

And so will you my love
Your memory's always near
Wherever I am found
Your memory's still around

The dawn and I
Arrive at home at last
Night turns it's lonely face
Toward the past
Cause nothin' lasts forever
Except forever
And you my love

And so will you my love my loveCaptcha
Piosenkę Willie Nelson And So Will You My Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke And So Will You My Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki And So Will You My Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Willie Nelson And So Will You My Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.