She Is Gone


She is gone
But she was here
and her PRESENCE is still heavy in the air
oh what a taste
of human love
now she's gone and it don't matter anymore

Passing dreams
in the night
and it was more than just a woman and a man
it was love
without DISGUISE
And my LIFE will never be the same again

She is gone
but she was here
and her PRESENCE is still heavy in the air
oh what a taste
of human love
now she's gone and it don't matter anymoreCaptcha
Piosenkę Willie Nelson She Is Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Is Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Is Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Willie Nelson She Is Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.