Tell Me A Lie


I've known you all my life
At least that's how it seems
Never knew another way, Livin' out a dream
But now I know your leavin' me
And Ill never understand
Before I let you walk away
I have one last demand:
(Chorus)
Tell Me a Lie
Say that you won't go
Look in my eyes,and hold me even though
I realize you have to walk away,
No more yesterday
You always were my angel
Flying high above
Always looking out for me
The angel that I loved
But now my dreams are fading,like age-old photographs
It hurts too much to look at them,
Reminders of our past
(Chorus)
Tell me a lie
Say that you won't go
Look in my eyes
And hold me even though
I realize you have to walk away
No more yesterday
Maybe we could stay together,
Maybe it could last forever
Maybe if you just tell me a lie
Maybe we will never say GoodbyeCaptcha
Piosenkę Wrestling Lyrics Tell Me A Lie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tell Me A Lie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tell Me A Lie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wrestling Lyrics Tell Me A Lie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.