Heartaches For A Dime


I called you on the phone to say I love you and that I'd stop by for you at nine
And my heart broke when you said that it's all over
That someone else would take up all your time
And that's an awful lot of heartaches for a dime
I'll never know what made you change your mind
I only know I've held you close and kissed you my last time
And that's a lot of heartaches for a dime
[ fiddle - steel ]
I went downtown to join the marry makers and told myself that here's where I belong
I thought that I could get along without you until I heard somebody play our song
And that's an awful lot of heartachesCaptcha
Piosenkę Wynn Stewart Heartaches For A Dime przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartaches For A Dime, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartaches For A Dime. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wynn Stewart Heartaches For A Dime w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.