Cavity Search


It's a dirty job but someones got to do it
So open up your ass so I can look into it
'Cause you never know what you're gonna find
When you ram your fist up a person's behind

Cavity Search on the side of the road
I'm almost positive I'm breking a code
But I'm the one who's in control
It's my job to search your hole

With a rubber glove pulled on my fist
I search your every orifice
Probing you with icy tools
I search for drugs and stir your stools

Cavity Search on the side of the road
I'm almost positive I'm breking a code
But I am here to protect the souls
Of the people who pay me to look up prisoners holes
So drop'em
Spread'em wide
This is gonna hurt you a lot more than it's gonna hurt me

It's a dirty job but someones got to do it
So open up your ass so I can look into it
'Cause you never know what you're gonna find
When you ram your fist up a person's behind

Cavity search by the side of the road
I know damn well that I'm breaking a code
But I am here to protect the soules
Of the people who pay me to look up your holeCaptcha
Piosenkę X-Cops Cavity Search przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cavity Search, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cavity Search. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę X-Cops Cavity Search w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.