Interloper


X-Copy patrol your streets tonight
and we will judge what's wrong and right

And if you interfere
With what we're doing here
It's your unlucky day
We'll blow your ass away

But if you fuck around
Then you'll be goin down
We'll beat you to your knees
You are the enemy
Because we wear a shield
We have the right to kill
And if the guiltless die
We turn a blind eye

We turn a blind eye
We turn a blind eye
We turn a blind eye

Blind EyeCaptcha
Piosenkę X-Cops Interloper przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Interloper, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Interloper. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę X-Cops Interloper w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.