Eyewitness


invalid steps bring you closer to what a single lost cause that grants you nothing count the cost and pay the price or watch your dreams drown all around you fool you tie your own hands no hope for redemption reality will find you bind you and grind you face the facts its what you lack that youre running from now eyewitness everyday how you throw it all away i set my sights i break these chains of this world i walk no more you tie your own hands break free and stand up from the dust to see what i can see i can barely stand to watch you i wont't walk alone no moreCaptcha
Piosenkę xDISCIPLEx A.D. Eyewitness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eyewitness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eyewitness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę xDISCIPLEx A.D. Eyewitness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.