Throwing Kisses


by Costin Tuculescu
So few were the days,
when I smelled your hair,
when I touched your skin
If I could take it all back,
I'd miss it all but you
But now, the world divides us at our hearts
somehowwe'll find a way to break the chains!
If I knew back then,
how much I miss you now
I would have held my breath,
for every scream and shout
Throw me a kiss and I'll send one back,
since you've been missing its you I lack,
all my roses have turned blue,
but I'll turn it all back for you!Captcha
Piosenkę Xspace Throwing Kisses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Throwing Kisses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Throwing Kisses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xspace Throwing Kisses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.