Good Times


Came in from the city
wakled into the door
I turned around when I heard
The sound of footsteps on the floor
Love just like addiction now I'm hooked on you

I need some time to get it right

Your love gonna see me through
Can't stop now
don't you know

I ain't never gonna let you go - don't go!
Baby
make your mind up
give me what you got

Fix me with your lovin shut the door and turn the lock
Hey
go get the doctor
doctor came too late

Another night I feel alright my love for you can't wait
Can't stop now
don't you know

I ain't never gonna let you go - don't go!
Came in from the city
walked into the door
I turned around when I heard
The sound of footsteps on the floor
Said he was a killer
now I know it's true

I'm dead when you walk out the door
hey babe
I'm hooked
Can't stop now
don't youl know

Can't stop now
don't you know

Can't stop now don't you knowCaptcha
Piosenkę Yazoo Good Times przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Times, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Times. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yazoo Good Times w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.