Machine Messiah


Part i

Run down a street
Where the glass shows
That summer has gone
Age, in the doorways
Resenting the pace of the dawn
All of them standing in line
All of them waiting for time
From time, the great healer,
The machine-messiah
Is born

Cables that carry the life
To the cities we build
Threads that link diamonds of life
To the satanic mills
Ah, to see in every way
That we feel it every
Day, and know that
Maybe we?ll change
Offered the chance
To finally unlearn our lessons
And alter our stance

Part ii

Friends make their way into systems of chance
(reply- friends make their way of escape into systems of chance)
Escape to freedom I need to be there
Waiting and watching, the tables are turning
I?m waiting and watching
I need to be there

I care to see them walk away
And, to be there when they say
They will return

Machine, messiah
The mindless
Search for a higher
Controller
Take me to the fire
And hold me
Show me the strength of your
Singular eye

Part iii

History dictating symptoms of ruling romance
Claws at the shores of the water upon which we dance
All of us standing in line
All of us waiting for time
To feel it, all the way
And to be there when they
Say they know that
Maybe we?ll change
Offered the chance
To finally unlearn our lessons
And alter our stance

Machine, machine messiah
Take me into the fire

Hold me, machine messiah
And show me
The strength of your singular eyeCaptcha
Piosenkę Yes Machine Messiah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Machine Messiah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Machine Messiah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yes Machine Messiah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.