We Have Heaven


Tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher

He is clear
he is clear
he is clear
he is clear
Tell who don't tell the marcher
tell who don't tell the marcher
tell who don't tell the maracher
tell who don't tell the marcher

We have heaven
we have heaven
we have heaven
we have heavenCaptcha
Piosenkę Yes We Have Heaven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Have Heaven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Have Heaven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yes We Have Heaven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.