Selfish


I look at you and you look right back at me
Now I can see that's the way I used to be
I had so much of all this animosity
I never took the time to see the real me
If only I could see there was a better place for me,
if only I could see my selfishness was blinding me in this mess
I wish I could redo those stupid things I did
Then I could take back those messed up things I said
I try to turn my head forget about the past
Now I'm returning the things that never lastCaptcha
Piosenkę Yesterdays Hero Selfish przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Selfish, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Selfish. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yesterdays Hero Selfish w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.