Here And Now (Remix)


CHORUS:
Here and now, we will stand
With one voice, hand in hand
We will never back down,
We will never give in
Here and now, we will sing
With one voice, and we bring
Our lives as an offering,
We bring you everything

Here I am, you've made all so clear
I understand, I am just a stranger here
I will leave it all behide, so all thats left is gone
And I'll run with all my mite, striaght into your arms

CHORUS

Bringing all the depth of the sweetest dreams,
So much farther than I see, Oh you are eternal life
Where could I (x3) go
Well, now your in the light, gonna be by my side,
Lord, it's clearer when I needed day and night
So, I'll leave it all behide, till all thats left is gone
And I'll run with all my mite, Striaght into your arms

CHORUS

Lord I give my life
No matter what it takes
Cause you gave it all for me
With all of our hearts we sing
With all of our joy we bring
Everything we will bring
Our everything, everything

CHORUS (x2)Captcha
Piosenkę Zoegirl Here And Now (Remix) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Here And Now (Remix), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Here And Now (Remix). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Zoegirl Here And Now (Remix) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.