Letra da música de Acda En De Munnik: Als Je Me Morgen Ziet

Als Je Me Morgen Ziet


Als je me morgen ziet
Zul je dan weten wat ik voel
Zul je je mooie vrienden zeggen
Kijk dat is die leuke jongen die ik bedoel
Of weet je soms niet wat ik droom elke nacht
En zie je alleen maar een gek
Die heel eng naar je lacht

Als je me morgen ziet

Als je me morgen ziet
En ik je eindelijk vertel
Hoelang ik jou al wil en al wacht
Luister je dan wel
Lach je naar mij
Of maak ik je bang
Loop je nooit meer voorbij

Is het beter om alleen te verlangen naar jou
Dan te vertellen hoe het is, te verlangen naar jou

Misschien is het beter om iets niet te hebben
Dan om het gelijk al weer kwijt te zijn
Waarom zou ik dat wat ik niet heb verspelen
Want het enige dat ik ervoor terug krijg is pijn

Als je me morgen zietCaptcha

Comentários. Envie seu comentário!

 
SERIE2132302853791     2011-04-01 02:05    
This is hight traison to the roman emperor CONSTANTE, that has also forbiden ISABEL, Elizabath, Elizabeth, etc.etc. His sucessor was emperor CONSTANTINO missunderstood because of these cause.
A canção da Acda En De Munnik Als Je Me Morgen Ziet é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Als Je Me Morgen Ziet, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Acda En De Munnik Als Je Me Morgen Ziet. Nós tentamos as reproduzir as letras de Als Je Me Morgen Ziet de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Acda En De Munnik Als Je Me Morgen Zietno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.