Letra da música de André Hazes: Al Jouw Woorden Zijn Teveel

Al Jouw Woorden Zijn Teveel


Leef leef je leven zoals jij dat wilt
Maar laat me wel met rust als het niet lukt
Geef ja dat deed ik maar jij gaf niets terug
Nee ik stop want je leeft mij iets te vlug
Ach ik luister nu niet meer
Je zegt hetzelfde keer op keer
Ga maar weg
Ik leg me erbij neer
Al jouw woorden zijn te veel
Wat jij brak maakte ik heel
Maar dat is nu niet meer nodig
Het is nu echt de laatste keer
Want jij haalde mij steeds neer
Echt je bent nu overbodig
Door jou ben ik mijn vrienden kwijt
Dus het is de hoogste tijd
Dat je weggaat ver van mij
Jij dacht dat dit niet gebeuren kon
Toen je me zag en overwon
Maar mn ogen gingen open
Koud ja de wereld is koud om je heen
Zo hard ongevoelloos asl een steen
Ik voelde mij in die wereld niet thuis
Ik miste zoveel warmte in mn huis
Je laat nu niet eens een traan
Terwijl ik jou zomaar laat gaan
Nee ik kies niet voor zon koud bestaanCaptcha
A canção da André Hazes Al Jouw Woorden Zijn Teveel é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Al Jouw Woorden Zijn Teveel, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica André Hazes Al Jouw Woorden Zijn Teveel. Nós tentamos as reproduzir as letras de Al Jouw Woorden Zijn Teveel de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música André Hazes Al Jouw Woorden Zijn Teveelno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.