Letra da música de Anja Niskanen: Syy On Rakkauden

Syy On Rakkauden


Ei haittaa juorut pennin vertaakaan
En mä luottaa niihin tahdo kertaakaan
Mä toivon että kaksin kuljetaan
Korvat muiden juoruilulta suljetaan

Ymmärtää muut ei voisi kuitenkaan
Kuinka paljon saa kun me tunnetaan
Syyhän on rakkauden
Syy on rakkauden

Vain mielihyvää muille tuottaisin
Jos mä heidän juttuihinsa luottaisin
Vain naurun aiheen heille antaisin
Lisää myllyyn vettä vielä kantaisin

Ymmärtää muut ei voisi kuitenkaan
Kuinka paljon saa kun me tunnetaan
Syyhän on rakkauden
Syy on rakkauden

Sä olet luonnollinen
Mä tiedän kyllä sen
Ei siksi koskaan meitä erottaa
Juorut ilkeät saa

Kulta

Jos erehdyt mä kyllä siedän sen
Olet ollut rehellinen tiedän sen
Ei haittaa vaikka lunta tuiskuttaa
Meistä turhaan kateelliset kuiskuttaa

Ymmärtää muut ei voisi kuitenkaan
Kuinka paljon saa kun me tunnetaan
Syyhän on rakkauden
Syy on rakkauden (x2)Captcha
A canção da Anja Niskanen Syy On Rakkauden é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Syy On Rakkauden, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Anja Niskanen Syy On Rakkauden. Nós tentamos as reproduzir as letras de Syy On Rakkauden de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Anja Niskanen Syy On Rakkaudenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.