Musta Joulu


Me heinäkuussa näin tavattiin
Jo elokuussa jäin sinuun kii
Syysmyrskyt vaihtui kuumiin suudelmiin
Mä uskoin joulun enkeliin

Vaan mustan joulun mulle teit, sä et tullutkaan
Ja lahjan ainoon multa veit, jäin sua kaipaamaan
Mustan joulun sulta sain, jäin kyyneliin
Kuin hiutaleina maailmain putoaa niin

Mä tammikuussa saan kirjees sen
Vaan helmikuussakaan avaa en
Vielä huhtikuussa muistan rakkauden
Ei tullut joulu valkoinen

Vaan mustan joulun mulle teit, sä et tullutkaan
Ja lahjan ainoon multa veit, jäin sua kaipaamaan
Mustan joulun sulta sain, jäin kyyneliin
Kuin hiutaleina maailmain putoaa niin

Vaan mustan joulun mulle teit, sä et tullutkaan
Ja lahjan ainoon multa veit, jäin sua kaipaamaan
Mustan joulun sulta sain, jäin kyyneliin
Kuin hiutaleina maailmain putoaa niin

Jäin sua kaipaamaanCaptcha
A canção da Antti Tuisku Musta Joulu é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Musta Joulu, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Antti Tuisku Musta Joulu. Nós tentamos as reproduzir as letras de Musta Joulu de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Antti Tuisku Musta Jouluno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.