Ota Kuva


Yea-yee

(Ah ah)

Mun täytyy tietää, sietää
Tunnit ilman sua pelkkää piinaa on
Mun täytyy jaksaa, maksaa
Jos mä vielä odotan oon tajuton

Rauhaa en saa
Mä taidan sua aivan liikaa odottaa
Jauhan turhaan
Eikä sekään enää auta tunnelmaa

Nyt hajoaa
Ja vajoaa
Jos sua en saa, jos sua en saa!

Ota kuva että sinut siinä nään
Nyt mä tahdon todisteen
Lähetä se heti mulle kännykkään
Mä tahdon tietää missä meet

Mä en ole sulle mustasukkainen
Vaikka niinkin luulla vois
Sain sairaan rakkauskohtauksen
Et silmistäni saisi olla pois

Mun täytyy kestää, estää
Mä en tahdo päästä sua syliin toisen
Mun täytyy soittaa, koittaa
Ilman sua koko yötä olla vois en

Rauhaa en saa
Mä taidan sua aivan liikaa odottaa
Jauhan turhaan
Eikä sekään enää auta tunnelmaa

Nyt hajoaa
Ja vajoaa
Jos en sua saa (jos en sua saa)

Ota kuva että sinut siinä nään
Nyt mä tahdon todisteen
Lähetä se heti mulle kännykkään
Mä tahdon tietää missä meet

Mä en ole sulle mustasukkainen
Vaikka niinkin luulla vois
Sain sairaan rakkauskohtauksen
Et silmistäni saisi olla pois

(Et saisi olla pois)

Mä sulta kuvan sain, kuvan sain, kuvan sain
Ja nyt oon pelossain, pelossain, pelossain
Naurat vain, kuvan sain, kuvan sain

(Kuvan sain! )

Ota kuva et sinut siinä nään
Nyt mä tahdon todisteen
Lähetä se heti mulle kännykkään
Mä tahdon tietää missä meet

Mä en ole sulle mustasukkainen
Vaikka niinkin luulla vois
Sain sairaan rakkauskohtauksen
Et silmistäni saisi olla pois (x2)

Et saisi olla poisCaptcha
A canção da Antti Tuisku Ota Kuva é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ota Kuva, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Antti Tuisku Ota Kuva. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ota Kuva de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Antti Tuisku Ota Kuvano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.