Letra da música de Apulanta: Avaruuden syklissä

Avaruuden syklissä


Kaupunki on tulessa kun tietä etsin sulaneilta kaduilta
Jotka nielee tiikerit ja seeprat raitoineen
Kuulen huudon kaukaisen ja sen kutsun
- Hei elä jokainen hetki niin kuin se olis sun viimeinen! -

En voi odottaa huomiseen
Kun tässäkin hetkessä
On enemmän kuin elämä

Saa nähdä jos uskaltaa
Ikuisuuden verhon taa
Ja koskettaa jumalaa

Polte kasvaa sisällä kun murtautua tahdon ulos tästä häkistä
Aika lähteä kohtaloa kohtaamaan
Avaruuden syklissä kaikki meistä luovii tietänsä
Jotkut löytää ja toiset kadottaa

En voi odottaa huomiseen
Kun tässäkin hetkessä
On enemmän kuin elämä

Saa nähdä jos uskaltaa
Ikuisuuden verhon taa
Ja koskettaa jumalaaCaptcha
A canção da Apulanta Avaruuden syklissä é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Avaruuden syklissä, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Apulanta Avaruuden syklissä. Nós tentamos as reproduzir as letras de Avaruuden syklissä de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Apulanta Avaruuden syklissäno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.