Bona Nit


Vine aquí
sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits,
deixa'm abraçar-te, tendrament i calla
que és molt tard i arriba l'hora de dormir

Posa el cap
a la meva falda i deix la meva mà
expolsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten,
tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,
deix que et porti en braços fins al llit,
jeu ben a la vora, saps que no estàs sola
metre et dic a cau d'orella bona nit

La lluna pel balcó t'esguarda i sé que et fa un petó,
res no té importància
fins demà a trenc d'alba
quan de sobte t'acaroni la claror

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,
deix que et porti en braços fins al llit,
jeu ben a la vora, saps que no estàs sola
mentre et dic a cau d'orela bona nit
molt bona nitCaptcha
A canção da Els Pets Bona Nit é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Bona Nit, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Els Pets Bona Nit. Nós tentamos as reproduzir as letras de Bona Nit de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Els Pets Bona Nitno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.