Per Què No Vens


PER QU NO VENS
Estenc la roba al celobert amb ulleres de sol
Per no ensenyar les marques que encara porto dels llencols
Sense rentar que sempre fan olor de tu
Remeno aquell calaix vermell buscant un cigarret
I noms trobo entrades de cadascun d'aquells concerts
Que vam veure plegats i volem emmarcar
El meu balc vol aturar la guerra amb un cartell tossut i estripat
Que com jo sembla no tenir ms feina que seguir esperant
Per qu no vens
Ensopegant responc al timbre del contestador
Per s noms propaganda que deixaran en el repl
Per que la bustia s plena i he perdut la clau
Posant la "tele" vaig passant cadenes
Que competeixen en cridar ms fort fins que l'absurd
I la vergonya aliena fan que en tingui prou
Per qu no vens
Estripo pgines quadriculades plenes de taques blaves i gargots
Que dins la paperera arrugades criden el teu nom
Per qu no vensCaptcha
A canção da Els Pets Per Què No Vens é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Per Què No Vens, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Els Pets Per Què No Vens. Nós tentamos as reproduzir as letras de Per Què No Vens de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Els Pets Per Què No Vensno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.