Letra da música de Freek de Jonge: Zeeland blues

Zeeland blues


De Mississippi van Zuid Beveland
Is de Schelde met zijn Sas
Wij hoefden geen katoen te plukken
Wat bessen, als het zomer was
Temidden van de Zeeuwen
Ben ik opgegroeid in Goes
Te preuts voor het leven
Te blank voor de blues

Luctor et emergo
Eens ga ik weg uit Goes
Ik wil naar Louisiana
Koop een katoenen bloes
Ik wil er veel voor lijden
Om dat te mogen zien
Om dat te mogen voelen
De blues in New Orleans

Ik ging voor zaken naar Marokko
Die werden goed betaald
Maar helaas voor mij en de junkies
Heb ik Frankrijk nooit gehaald
Ik zit de dagen af te tellen
In een Spaanse cel
Dit gevoel mag dan de blues niet zijn
Treurig is het wel

Luctor et emergo
Over tien jaar ben ik vrij
Dan ga ik naar Louisiana
New Orleans, dan zie je mij
'k Zal voor mijn zonde boeten
Maar in een jaar of tien
Zal ik hem mogen voelen
De blues in New Orleans

In korte broek en camera
Gezeten in een koets
Rijd ik langs point of interest
Looking for the roots
De dixieland, de striptease-tent
De hoeren van het Frans Kwartier
Wat stemmen ze me treurig
Die meisjes van plezier

De toeristieke treurnis
Van een boerenlul uit Goes
Die te preuts is voor het leven
Die te blank is voor de blues
Dat beetje pijn, dat mij belast
Is goed voor een buisje aspirines
O, liever was ik slaaf geweest
Dan toerist in New OrleansCaptcha
A canção da Freek de Jonge Zeeland blues é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Zeeland blues, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Freek de Jonge Zeeland blues. Nós tentamos as reproduzir as letras de Zeeland blues de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Freek de Jonge Zeeland bluesno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.