Sikat Na Si Pepe


Akoy isang maralita na mahilig lang sumulat ng mga
Awitin na aking ini isip at na ririnig
Akoy pinag tatawanan at pinag kaka isahan dahil di raw ako mayaman
At nagtratrycicle lang

Kung minsan nakasabit sa jeep laging may butas ang damit
Tuwing aakyat ng ligaaw sinasaran ng ilaw

Sikat na si pepe
Di na pahinante
Madami ng pera
May bago pang kotse

Isang tagahanga ng sikat
At iniidolo ng lahat laging naghihintay sa radyo
Kahit ang bulsay salat

Akoy pinag tatawanan at pinagkakaisahan
Dahil di raw ako mayaman at nagtratricycle lang

Sikat dahil may auto na kool
Phone never memory full

Mga sigaw ng babae sa international skool
Laging may concert
Nagkalat na sweat shirt

Sa sobrang daming raket
Pati sipilyo ko sponsored
Limang lamborgini pito na Ferarri
Walang magawa sa isang dosenang duccati

Kumpleto sa bling bling
Relo na may ning ning
Nagkapatonpatongnaplake sa aming dingding

Wala ka sa style ko pati na sa tiempo
Lahat ng nagbebenta ng pirata ay fan ko

Wag kang magagalit lalong pumapangit
Diba sikat ka nmn baka puedeng sumabit

Boses ko sa Cd mukha ko sa tv
Kung gustong makilala buksan mo ang iyong PC
Sikat n si pepe di na pahinante
(Bukang bibig ng mga tao ay)

Sikat na si pepeCaptcha
A canção da Gloc-9 Sikat Na Si Pepe é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Sikat Na Si Pepe, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Gloc-9 Sikat Na Si Pepe. Nós tentamos as reproduzir as letras de Sikat Na Si Pepe de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Gloc-9 Sikat Na Si Pepeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.