Letra da música de Herman Finkers: De aria Labia Majora

De aria Labia Majora


Ik zing en speel voor u de aria Labia Majora van Mendelssohn
Ik weet niet of u hem kent, Mendelssohn? Wellicht dat u Mendels kent, daar
dan
weer familie van Ik heb voor deze aria plaatsgenomen achter de piano
Dat is enorm interessant, pianisten nemen altijd plaats achter de piano
Pianofabrikanten weten dat, houden daar rekening mee en bevestigen daarom
het
toetsenbord ook altijd aan de achterzijde van de piano Het is even
zoeken
Bij mij is het zo: een piano en een krat bier en ik speel En als er geen
krat bier is
dan is een pianokruk ook goed

De aria Labia Majora is niet het beste werk van Mendelssohn Naar mijn
mening
heeft Mendelssohn zijn beste werk nooit geschreven De aria Labia Majora is
zelfs
een uitermate dom werkje Ook Mendelssohn zelf vond het een ongelooflijk
irritant
ding Waarom heeft hij het dan uitgebracht? Nou, Godfried Bomans zei het
al:
"Schrijvebn is schrappen", maar Mendelssohn vond deze aria de moeite van
het
schrappen niet waard
Kleine tip: mocht u merken dat ik pianospeel tijdens het praten, dan ben ik
aan het
zingen En mocht u merken dat ik zing onder het spelen, dan ben ik een
beetje
ongelukkig op de punt van het krukje gaan zitten
Of er is een beugelflesje opengesprongen







Captcha
A canção da Herman Finkers De aria Labia Majora é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De aria Labia Majora, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers De aria Labia Majora. Nós tentamos as reproduzir as letras de De aria Labia Majora de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers De aria Labia Majorano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.