Duet


B:
Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk, hij
heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me Ik zing het duet met een man van
mijn dromen
H:
Wat zeg je?

Jij bent de sleutel, ik het slot
Jij bent de gids, ik ben de grot
Jij bent de deksel, ik de pot
We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot

B:
Oh Herman!

Jij bent de trein, ik het station
Jij bent de regen, ik de ton
Jij bent de kers, ik de bonbon
Jij bent de rups, ik de kokon

H+B:
We staan samen sterk (8x)

H:
Dank je, Brigit En zei Socrates al niet: Op ieder potje past een dekseltje Al verschillen wij
nog zo veel, al kunnen wij elkaar amper verstaan, als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de
grootste sleutel in het kleinste slot

B:
Wat?

Wat?

Jij bent de zee, ik ben de pier
Jij bent het glas, ik ben het bier
Jij bent de koe, ik ben de stier
En uur met jou is vijf kwartier

H+B:
We staan samen sterk (4x)

H:
Ik ben het zakje, jij de thee
Ik ben de kaas, jij de souffl
Ik ben de keizer, jij de snee
Ik ben Toon Hermans, jij bent Carr

H+B:
We staan samen sterk (4x)

B:
'k Had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen
Een liefdesduet
Dan maken we nog meer van dit soort dingen
Dan kopen we een villa en een jacht

H:
Waarom niet?

B:
Nou ja, Herman! We zitten middenin een romantisch duet!

Nou ja, sorry hoor, maar dat vind ik nou echt iets voor een tukker om nou over geld te
beginnen!

Nou ja, dat vind ik nou echt belachelijk!
Wat een pietluttigheid nou opeens zeg!
Betaalbare romantiek dat bestaat toch helemaal niet
Dat kost nu eenmaal handenvol geld, maar
Die krentekakker ook eigenlijk ook zeg

Hiero, moet je hem nou zien staan in z'n ouwe kloffie
Hij heeft ook geen smaak ook h Gewoon met Danny de Munck moeten doen
Ik begrijp dat soort dingen nou niet
En hij maar doorzingen Waar slaat dat nou op?

Stomme snor
Ja, ga een beetje reclame zitten maken voor Enschede!
't Is ook helemaal fout
Nou, mij ook

Het leek me ook sterk
Het leek me ook sterk

Ik mocht eerst niet van m'n verloofde
Wie weet worden we er wereldberoemd mee
We zingen over heel de wereld
Villa en een jacht

H:
Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig

Is duur!

Nou, ik vind dat toch wel belangrijk
Ja, luister Brigit, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven

Ik ben bang
Wij zijn het varken en de tang
Mooie vaasjes en een Fries
Jij bent het schrikdraad waarop ik pies

Ik ben de kip, jij bent de grill
Ik ben de paus, jij bent de pil

Wij zijn een doedelzak in Tirol
Jij bent Berdien Stenberg, ik ben een viool

B:
Ik ben de steen, jij bent de nier
Jij bent Amstel, ik ben bier
Jij bent Pieter, ik het klavier
Het leek me ook sterk

H+B:
Het leek me ook sterk
Het leek mij ook sterkCaptcha
A canção da Herman Finkers Duet é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Duet, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Duet. Nós tentamos as reproduzir as letras de Duet de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Duetno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.