Letra da música de Herman Finkers: Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer

Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer


Iedere man doet in zijn leven weleens, dingen
Dingen waarvan hij achteraf zegt: "Dat had ik anders moeten doen"
Maar ja, dat is wel achteraf he
En weet alles maar eens achteraf
Ik bedoel, als je alles achteraf weet, ja
Kunst, als je alles achteraf weet
Zo zat ik laatst op de waterfiets
En ik zag mijn vrouw vanaf de kant naar mij lonken
Ik zei; "Pop, spring maar achterop"
En zo is zij verdronken
Achteraf zei ik, staande aan haar graf:
"Voor mij ben je pas gestorven, wanneer ik je vergeten ben
Rust zacht lieve eh, lieve"
O, dat is wel heel erg, he
U moet het mij maar niet kwalijk nemen
Maar ik heb een geheugen als een, eh
Ik heb een geheugen als een, eh
Toe, zo'n ding met gaatjes
Ja, dat komt: ik sta zelf nooit in de keuken, mijn vrouw Aaltje kookt
altijd
Ooo! Rust zacht lieve Aaltje!
In een keer
Ik heb een slecht geheugen
En ik heb al een slecht geheugen zolang ik me kan herinneren
Ik heb wel geprobeerd hoor, om door middel van geheugensteuntjes
Mijn geheugen te trainen, maar dat valt nog niet mee
Mijn voorletters bijvoorbeeld zijn E
Nou probeer daar maar eens een ezelsbruggetje voor te vinden
Of laatst nog: ik stond laatst in de keuken
Ik schonk mezelf een
Borrel in, wat hoorde ik: telefoon
Dus ik liep naar de kamer, ik babbelde wat over die telefoon
Ik liep terug naar de keuken en nu wist ik toch zeker dat ik die borrel op
het aanrecht had gezet
Maar waar ik ook keek: geen aanrecht
Ik pakte de borrel van de grond en dacht bij mezelf:
Hoeveel tijd heb ik in mijn leven wel niet op deze manier verspild
Als ik al die uren die ik verspild heb, eens bij elkaar optel
En ik trCaptcha
A canção da Herman Finkers Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer. Nós tentamos as reproduzir as letras de Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweer de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Hoe Heet Dat Liedje Ook Alweerno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.