Letra da música de Herman Finkers: Ik ben mij er eentje

Ik ben mij er eentje


Goedenavond Ik ben bijzonder blij dat u hier door welk misverstand dan ook
in zo'n grote getalen op bent komen draven En ik moet zeggen, ik heb er
zin in vanavond Maar ja, ik moet nog eerst twee uur optreden
Ja, ik ben mij er eentje

Mijn beroep is grappenmaker, men noemt dat ook wel cabaretier Volgens een
zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet
over taboes die er heersen in de samenleving Voorbeeld: Ik heb mijn vrouw
al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie
Ja, ik ben mij er eentje

Nog een voorbeeld: Ik wil speciaal mijn vader, mijn moeder, m'n broertjes
en m'n zusjes die met mij meegekomen zijn van harte welkom heten, want het
leuke is dat een optreden van mij is ook meestal weer een
familiegebeurtenis Net zoals kerstmis en incest
Over incest gesproken, ik ben mij er eentje

Ik word als cabaretier zijnde al in het openbaar herkend Laatst werd ik op
de fiets herkend Dat komt; ik fiets nogal veel En u kent dat wel, fietsen
in Nederland, wind tegen, regen tegen, hagel tegen Gelukkig heb ik dan
zo'n kindje voor me op het stuur Wij hebben twee kindjes, ook een voor
mijn vrouw 't Is namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus
fietsen we nogal veel en met dat weer in Nederland mag u wel stellen dat we
heel bewust voor kinderen hebben gekozen

Maar goed, ik viel dus laatst met mijn nageslacht van de fiets en we bleven
hulpeloos gewond op straat liggen Dus ik roep naar een willekeurige
voorbijganger: "Majesteit, zoudt u ons overeind willen helpen?"
De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddelijk en zegt: "Zo, kijk
eens aan De humor ligt op straat Ja meneer Finkers wij zijn ons er
eentje"
Ik stel me netjes voor aan de koninginCaptcha
A canção da Herman Finkers Ik ben mij er eentje é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ik ben mij er eentje, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Ik ben mij er eentje. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ik ben mij er eentje de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Ik ben mij er eentjeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.