Letra da música de Herman Van Veen: Dn Trekharmonika

Dn Trekharmonika


Als ich verdreetig woar, dan was er doar
Dat keske, joa den trekharmonika
Dan speulde ich die melodie
Ich vergeet den tied noet mie

Van binnen vuulde ich, dat liedje kende ich
Van vruuger in het leven van de nacht
De tied woar sjoen, en vol romantiek
Want edereen woar toen geliek, woar toen geliek

Joa den trekharmonika, die is toch altied doar
In gooi en slechten tied, ich wil hem niet meer kwiet
Trek ich oan dat dink, dan krijg ich beste zin
Spring dan in het rond, drej wie een wasmachien
Joa den trekharmonika, die is noch altied doar
In gooi en slechten tied, ich wil hem niet meer kwiet
Die harten die bijeen zien, veur hele lange tied
Een liedje op den monikaar, raak te noet meer kwiet

Zonder monikaar, dan vuul ich mich zo raar
Want muziek is alles wat ich zo bemin
Doarom luuster noe nog maar n's goot
Dat wet ge vast wel wie het moot

Den schoene monikaar, er moet mich altied gaar
Er bringt mich leedjes en een stukske hoelala
Dus es gij 'r eens verdreetig zeet
Zing dan gerust dit levenslied, dit levenslied

Joa den trekharmonika, die is toch altied doar
In gooi en slechten tied, ich wil hem niet meer kwiet
Trek ich oan dat dink, dan krijg ich beste zin
Spring dan in het rond, drej wie een wasmachien
Joa den trekharmonika, die is noch altied doar
In gooi en slechten tied, ich wil hem niet meer kwiet
Die harten die bijeen zien, veur hele lange tied
Een liedje op den monikaar, raak te noet meer kwiet

Het leven is de muujte weert
Zolang es geer het goot probeert

La la la lala la la
Joa den trekharmonika, die is noch altied doar
In gooi en slechten tied, ich wil hem niet meer kwiet
Die harten die bijeen zien, veur hele lange tied-acapoCaptcha
A canção da Herman Van Veen Dn Trekharmonika é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Dn Trekharmonika, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Van Veen Dn Trekharmonika. Nós tentamos as reproduzir as letras de Dn Trekharmonika de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Van Veen Dn Trekharmonikano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.