Letra da música de Hermes House Band: Geen Dag Zo Mooi

Geen Dag Zo Mooi


De telefoon gaat
je neemt niet op
je hoort geen barst
je hebt pijn in je kop
Een spoor met kleren naar je bed
Gordijnen dicht
je hebt geen wekker gezet
Dromen over je dromen
tot diep in de nacht
want je weet wat je wou
Ja ik leid mijn eigen leven
Ik wil niemand anders zijn
Geen dag zo mooi als vandaag
een dag zo mooi als geen ander
Geen dag zo mooi als vandaag
en niemand die daar iets aan verandert
En door je dakraam
schijnt de zon
Je rookt een peukie
en je draait je om
Je denkt hard na over afgelopen nacht
maar je weet niets meer
je hoofd is verkracht
Dromen over je dromen
ook al had je niets verwacht
zij denken aan jou
Ja ik leid mijn eigen leven
Ik wil niemand anders zijn
Geen dag zo mooi als vandaag
een dag zo mooi als geen ander
Geen dag zo mooi als vandaag
en niemand die daar iets aan verandert
Geen dag zo mooi als vandaag
een dag zo mooi als geen ander
Geen dag zo mooi als vandaag
en niemand die daar iets aan verandertCaptcha
A canção da Hermes House Band Geen Dag Zo Mooi é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Geen Dag Zo Mooi, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Hermes House Band Geen Dag Zo Mooi. Nós tentamos as reproduzir as letras de Geen Dag Zo Mooi de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Hermes House Band Geen Dag Zo Mooino formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.