Taivaan Vedet


Hänet lähetä luokseni taas
Huulillaan mua virvoittamaan
Sinun lempeisiin tuuliisi saa
Tämä viima niin kaipaamaan

Ja taivaan hiuksiin kultaisiin
Minä pääni taas painaisin
Sinut kätkisin sydämeen
Värisevään hauraaseen

Sinun sanasi tyyntymään saa
Sielun väsyneen kaipaukseltaan
Sinun silmistäs kyyneleet maan
Vuoti puuhun niin karheaan

Ja Sinun lempeä katseesi saa
Sydämeni tulvimaan
Sinne hiljaisen puron teet,
Josta solisevat taivaan veet

Hänet lähetä luokseni taas
Huulillaan mua virvoittamaan
Sinun lempeät tuulesi saa
Sielun liikenteen rauhoittumaan

Ja unelmiin loputtomiin
Minä sydämeni sitoisin
Vuoksesi kulkisin ääriin maan
Jos vain vierelläsi kulkea saanCaptcha
A canção da Juha Tapio Taivaan Vedet é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Taivaan Vedet, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Juha Tapio Taivaan Vedet. Nós tentamos as reproduzir as letras de Taivaan Vedet de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Juha Tapio Taivaan Vedetno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.