Letra da música de Kadanz: Dagen Dat Ik Je Vergeet

Dagen Dat Ik Je Vergeet


Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurt
Tussen ons tweeen
D'r is geen spoor meer, alles uitgewist
Ik heb je verdreven, yeah
Onze liefde is voorbij
Ik red me best, ik voel me vrij
En er zijn dagen dat ik je vergeet

Al m'n vrienden die je nooit wou zien
Ze zijn gebleven
Ik rook in bed en drink weer veel te veel
Maar dit is m'n leven, yeah
Onze toekomst was voorbij
Ik red me best, ik voel me vrij
En er zijn dagen dat ik vergeet

refr:
Maar dan dring je weer binnen
Telkens onverwacht
Is het verbeelding
Sta je naast me, ben jij het die daar lacht
Hou je me altijd in je macht
Raak ik je nooit kwijt

In de stad, overal op straat
Kom ik je tegen
Zoveel mensen met dezelfde loop als jij
Dezelfde kleren, yeah
Onze liefde is voorbij
Ik red me best, ik voel me vrij
En er zijn dagen dat ik je vergeet

refr

Oh baby

refr

Hou je me altijd in je macht
Raak ik je nooit kwijtCaptcha
A canção da Kadanz Dagen Dat Ik Je Vergeet é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Dagen Dat Ik Je Vergeet, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kadanz Dagen Dat Ik Je Vergeet. Nós tentamos as reproduzir as letras de Dagen Dat Ik Je Vergeet de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kadanz Dagen Dat Ik Je Vergeetno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.