Dansa Nu


Du frgar mej hur man hittar hem
genom mrkret och natten
Du frgar mej hur man tar sej ver
vilda vredgade vatten
Se p stjrnorna, ha en bra bt
Det r inte svrare n s
Och nr sorgen och saknaden
tycks kvva dej
s fortstter du andas nd
Allting har ett slut
ppna drren och kliv ut!

Dansa nu, dansa nu
Dansa tills du str i brand
Dansa nu, dansa nu!
Dansa mens du kan

Du frgar mej hur man hrdar ut
i knarnas hetta
Du frgar mej hur man ska kunnna veta
att man gr det rtta
Nr kvllen kommer ser du oaserna
Dr kan du slcka din trst
Och nr dagen gryr gr du en karta
av det du tnkte frst
Allting har ett slut
ppna drren och kliv ut!

Det finns en klippa vid havet
en klippa i sjlen
dom skadade gr upp dit och ber
Dag efter dag vntar dom p
att ett under ska ske

Du frgar mej hur man
tar sej frn dalen
upp till bergets topp
Du frgar mej hur man lr sej att leva
i sin egen kropp
Bli vn med din lngtan
Bli vn med din lust
sen r det bara att ge sej av
Det r bara du som kan leva ditt liv
tills du ligger i din grav
Allting har ett slut
ppna drren och kliv ut!

Dansa nu, dansa nu!Captcha
A canção da Ulf Lundell Dansa Nu é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Dansa Nu, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Ulf Lundell Dansa Nu. Nós tentamos as reproduzir as letras de Dansa Nu de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Ulf Lundell Dansa Nuno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.