Letra da música de Youp Van 't Hek: Ergens In De Verte

Ergens In De Verte


Ergens in de verte loopt een jongentje door m'n hoofd
Een mannetje van amper vijftien jaar
Hij twijfelt over alles, over God en over dood
En hij worstelt met een vraag: wat is nou waar

Ergens in de verte loopt een jongetje door mijn hoofd
En ik zie hem in zijn puberaal gezwoeg
Honderduizend vragen waar het antwoord nooit op komt
Maar het vragen, dat is eigenlijk al genoeg

Ergens in de verte loopt een jongetje door mijn hoofd
Een mannetje waar ik zoveel van snap
Hij twijfelt, twijfelt, twijfelt, over alles wat er is
En zegt daarom alles voor de grap

Ergens in de verte loopt een jongetje door mijn hoofd
En dat mannetje wordt eigenlijk nooit groot
Hij stelt wel de vragen, maar er is geen antwoord op
Nou ja, hij weet er een, dat is de doodCaptcha
A canção da Youp Van 't Hek Ergens In De Verte é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ergens In De Verte, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Youp Van 't Hek Ergens In De Verte. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ergens In De Verte de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Youp Van 't Hek Ergens In De Verteno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.