Текст песни Cornelis Vreeswijk: Byt Nu Ton

Byt Nu Ton


Byt nu ton: det gjorde hon
Drick ditt vin om du försmäktar
Ljug du friskt om din passion,
Hennes lögner dig ursäktar
Kärlek? Bah! Nu är du fri
Lever hon? Ge fan däri!

När din eld som hetast brann
Trodde du väl hon bedrog dig?
Men ni älskade varann?
Denna tanke ofta slog dig?
Nå! Du hade fel kamrat!
Sanning dör för kvinnors hat

Du var trög var gång hon ljög,
Undras vem hon nu beljuger?
Var ej trög! Ditt hjärta flög!
Ljug nu du! Försöka duger
Med var dam du stöter på
Lögner går dom alltid på

Kälrek hej! Jag älskar dig!
Men håll fingrarna I styr va?
Kan du tro jag svarar nej
Till ett kärleksäventyr va?
Hon var fin - jo, hon var fin
Men knappt värd ett hånfullt glin

Dö Men innan du går bort
Skall du se, om stöd hon ber dig
Svara henne då helt kort:
"Du har bytt - och du böt ner dig
Byt nu till vem fan du vill
Utom mig Och lycka till!"







Captcha
Песня Cornelis Vreeswijk Byt Nu Ton представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Byt Nu Ton, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Byt Nu Ton были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.