Текст песни Els Pets: Cercles Viciosos

Cercles Viciosos


Ernest viu
amb la Sònia, però en privat
té un amor descontrolat
amb la companya de feina que s'ha separat
d'en Manel,
que s'entén amb la Pilar,
la que un dia es va trobar
el seu home al llit cardant amb un tal Joan

Més o menys tothom s'equivoca
i s'enreda amb qui no toca
I és tant certque ningú es conforma amb el que té,
fins que un dia es troba abandonat
per qui sempre va ser al seu costat

Sara sap
que la història amb el Joan
no va a enlloc perquè és casat
amb la mare d'aquell noi que la mira tant,
un tal Pep
que festeja amb la Remei
que és de Valls i un dia al mes
rep la Sònia que així es venja del seu Ernest

Més o menys tothom s'equivoca
i s'enreda amb qui no toca

I és tant cert
que ningú es conforma amb el que té,
fins que un dia es troba
abandonat per qui sempre va ser al seu costatCaptcha
Песня Els Pets Cercles Viciosos представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Cercles Viciosos, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Cercles Viciosos были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.