Текст песни Els Pets: Jo Soc El Teu Amic

Jo Soc El Teu Amic


Quan tot sona tan repetit
tan inútil, tan avorrit,
quan l'únic combustible és el dolor
Quan la veu que tan t'ha promès
et confessa que no pot més,
quan el que era per sempre, ara és record
Quan se't fa tant costa amunt
començar des del mateix punt
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me

Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla'm o plora,
mai és mal moment, mai tard o d'hora
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla'm o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit

Puc parlar-te dels vells moments,
provar d'endevinar el que sents,
puc callar i escoltar les teves pors
Puc fer broma al teu costat
i si estàs molt desesperat
puc provar de cantar-te una cançó
Si sóc bo quan els temps són bons
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me

Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla'm o plora,
mai és mal moment, mai tard o d'hora
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla'm o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nitCaptcha
Песня Els Pets Jo Soc El Teu Amic представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Jo Soc El Teu Amic, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Jo Soc El Teu Amic были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.