Текст песни Freek de Jonge: Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren

Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren


Ik wist niet en jij ook niet
Wat ons, toen we trouwden, boven het hoofd hing
We zeiden heel bewust 'ja' en niet 'ja maar'
Ik kan ook niet ontkennen
Dat het heel behoorlijk ging
Een jaar

Ik weet nog
Dat je prompt geen pil meer slikte
Liefde maakte immers blind
En ik was liefdevol meegaand
En heel gelukkig met dat kind
Een maand

Ik wist wel
Dat ik het niet goed kon maken met een bontjas
Daarvoor was jij te veel van streek
Maar je kunt niet ontkennen
Dat je er heel blij mee was
Een week

Een vriendje voor ons allebei
Dat lukt ons wel
Dat hadden we gedacht
Toevallig bespraken onze vrienden
Hetzelfde motel
Die nacht

Nu komt er een hoop gelazer tussen ons
Het mijn en dijn
We gaan weer praten op den duur
Jij brengt de kinderen het weekend
Ik zal gelukkig zijn
Een uur

Jaren, maanden, weken, dagen, uren
Vlieden als een schaduw heen
Het had een leven kunnen duren
Wij bleven allebei alleenCaptcha
Песня Freek de Jonge Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.