Текст песни Herman Van Veen: Ze Boog Zover Voorover

Ze Boog Zover Voorover


Ze boog zover vooroverdat ik bang was dat ze brak
en ze fluisterde heel zachtjes in m'n oor:
"De rook is hier te snijden, oh ik snak
zo naar frisse lucht"
En ik ben met haar gevlucht

Buiten op de verlaten boulevard
waait de wind de krullen uit haar haar
meeuwen zeilen als snippers papier
over en onder langs de pier
de avond viel met windkracht elf

Het had al flink gevroren
er lag ijs in de fontein
ze lachte en ze zei:
"Ik zoek een man
die desnoods op zijn sokken schaatsen kan,"
ik heb urenlang
daar met haar geschaatst

Zij is overal voor te vinden
en ik ben nergens tegen
we speelden als twee uitgelaten kinderen op het ijs
Zij is overal voor te vinden
en ik ben nergens tegen
want zij is niet verlegen en ik ben niet goed wijs

Deze stad is zo lek als een vergiet
het tocht hier en beschutting is er niet
overal is er die snijdende wind
die ons in elk portiek weer vindt
dit is geen stad, dit is een gat

Om warm te blijven kochten wij een grote zak patat
en we voerden alle meeuwen uit die stad
aan elke vogel vroeg ze heel beleefd
of ie wel voldoende mayonaise had

Zij is overal voor te vinden
en ik ben nergens tegen
we schreeuwden als twee uitgelaten kinderen naar elkaar
Zij is overal voor te vinden
en ik ben nergens tegen
de n die ziet ze vliegen en de ander houdt van haarCaptcha
Песня Herman Van Veen Ze Boog Zover Voorover представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Ze Boog Zover Voorover, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Ze Boog Zover Voorover были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.