Текст песни Kots Bpk: Skewer in Die Skemer

Skewer in Die Skemer


Geel maanlig skyn op ons twee neer
die briesie waai deur sy hare
Hy lyk so pragtig en glad geskeer
hy soen my oopmond en ervare
My stywe broekie is uitgertek
sy truitjie l? op die gras
Hy vryf my tottie - begin dit te lek
ek hoop hy gee my nou gas
Sy stywe piel is in my hol
hy rook my, o so hard
Hy ontplof in my - maak my vol
skiet saad tot by my hart
Hy wou en het my nou gesaag
maar nou gaan hy betaal
Ek steek 'n dolk diep in sy maag
begin om sy guts uit te haalCaptcha
Песня Kots Bpk Skewer in Die Skemer представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Skewer in Die Skemer, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Skewer in Die Skemer были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.