Текст песни Vader Abraham: Smurfenlied

Smurfenlied


Waar komen jullie toch vandaan?
Waar de smurfenhuisjes staan
Hebben jullie ook een eigen taal?
Ja die spreken wij allemaal
Doen jullie iets dat wij niet durven?
Ja want wij zijn echte smurfen
Dit is een lied met een leuk refrein
Jullie zijn groot en wij zijn klein

De fluitsmurf begint
Ja, zing maar na!
La la la
En nu de tweede stem
La la la
En nou allemaal!
La la la

Kunnen jullie door een waterkraan?
Wij kunnen door een waterkraan
En ook door een sleutelgat?
Ja, ook door een sleutelgat!
Kunnen jullie op een blokfluit spelen?
Ja, daar kunnen wij ook op spelen!
Vinden smurfen dansen fijn?
Ja, maar alleen op dit refrein:

La la la
He, wie is daar verkeerd aan het smurfen?
He, zing eens netjes mee! (Yes sir!)

Waarom zijn de smurfen klein?
Omdat jullie groter zijn
Gaan jullie met die muts naar bed?
Ja, die wordt niet afgezet
Gaan jullie net als wij ook slapen?
Nee, wij moeten drie maal gapen
Wat is jullie grootste wens?
Smurfen, maar dat snapt geen mens

La la laCaptcha
Песня Vader Abraham Smurfenlied представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Smurfenlied, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Smurfenlied были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.