Bulong Ng DamdaminNang ibigin kita,Marami ang nagtaka,
may nagsabi na bulag raw ang aking mata
Ang sagot ko hindi bale ng bulag,
huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko

Nang ibigin kita,marami ang nailing,
may nagsabi marahil nga raw ako ay hangal,
ang sagot ko ako ay hindi hangal,
mas hangal ang mga pusong di natutong magmahal

Kasalanan bang umiibig ng walang hanggan,
kasalanan bang umiibig ng buong tapat,
kung ibigin kay kasalan,ayaw kong mawasto,
sa pagkakamali ayaw kong gumising

Nang ibigin kita marami ang nagtaka,
may nagsabi na bulag raw ang aking mata
Ang sagot ko hindi bale ng bulag
Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko

Nang ibigin kita marami ang nailing,m
ay nagsabi marahil nga raw ako ay hangal,
Ang sagot ko hindi bale ng hangal,
Mas hangal ang mga pusong Di natutong magmahal
Rating: 10/10 - 1 votesCaptcha
Widget
The Imelda Papin Bulong Ng Damdamin are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Bulong Ng Damdamin lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.