Hindi Ako Isang LaruanHindi ako isang laruan
Na kung ayaw mo na'y iyong papalitan
Matapos angkinin pag-ibig ko't danggal
Iniwan mo akong may dusa't luhaan
Pangako mo'y walang natupad
Pagka't pag-ibig mo pala sa aki'y huwad
Bigo ang puso ko sa yo'y naghahangad
O kay sakit naman sinapit nyaring palad
Hindi ako laruan na iyong iiwan
Matapos angkinin at pagsawaan
Ako'y may damdamin marunong masaktan
Tulad mo rin ako puso'y nasusugatan
Rating: 10/10 - 2 votesCaptcha
Widget
The Imelda Papin Hindi Ako Isang Laruan are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Hindi Ako Isang Laruan lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.