Evo Zaklecu Seej nosite ovu pjesmu zadnji out
u jednu ulicu kraj rijeke
zauvijek zabranjenu
samo za moje korake
ej kada bi neko granu masline
na jedna vrata odnio
vrata sto sam zauvijek
davno davno zatvorio
evo zaklet cu se ja pred svima
svim na svijetu
i svime sto imam
da je nikad nisam htio
da je nisam volio
i da ne bolujem
pred svima se zaklinjem
pred svima
al pred Bogom ne smijem
pjesma uvijek mirise na uspomene
recite joj da katkad pita za meneCaptcha
La canzone Bijelo Dugme Evo Zaklecu Se è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Evo Zaklecu Se, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Evo Zaklecu Se. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Evo Zaklecu Se nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.