Kan Wo Qi Shi Er Bian


meng li mian kong qi kai shi mao yan
meng kou zhong wan mei de lian man man de chu xian
zai jian chou xiao ya zai jian wo yao xi xin ge mian
ren ding ke yi sheng tian meng xiang jin zai yan qian
jin tian, xin xian, gai bian, zai jian

Chorus:
mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian

wu suo wei guan ta que bu que xian
rang bi zi zai gao yi dian kong qi cai xin xian
zai jian dan yan pi zai jian yao wei zai xiao yi dian
nu li zhan sheng yi qie que dian bian cheng jiao dian
RAP:
(zen me zheng mian ce mian dui mian zhi shi wan mei hu xian hu xian
na ge yao wei zai xiao yi dian ba ni que dian bian cheng you dian)

zai jian mian yao ni men sha le yan
wu suo wei zheng mian ce mian dou shi wan mei hu xian
zai jian chou xiao ya zai jian zi bei liu gei zuo tian
nuu da yao shi ba bian kan wo qi shi er bianCaptcha
Widget
La canzone Jolin Tsai Kan Wo Qi Shi Er Bian è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Kan Wo Qi Shi Er Bian, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Kan Wo Qi Shi Er Bian. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Kan Wo Qi Shi Er Bian nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.