Testo canzone di Jolin Tsai: Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo

Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo


Wo Zhi Dao Ni Hen Nan Guo

Wo zhi dao ni hen nan guo,
Ai yi ge ren shu yao yuen fen,
Ni he ku rang zhi ji yue xian yue shen,
Bie sha de yong ni de tian zhen,
Qu peng chu bu an de ling huen,
Mei yi tian zhi neng zhi zhi de deng

Ai yi ge ren bie tai ren zhen,
Ni shou shang de yuen shen,
Ling ren xin teng,
Mei you yi ge ren, mei yau li ge ren
Chai neng guo yi sheng,
Ni you he ku bi zhi ji mian dui shang hen,

Wo zhi dao ni hen nan guo,
Gan qing de fu chu bu shi zhen xin jiu hui you jie guo,
Bie wen zhe me zhuo,
Ai chai neng zhang jiu zhe dao li you yi tian ni hui dong,
Wo zhi dao ni hen nan guo,
Zhuo tian shi lian ren jin tian shuo fen shou jiu fen shou,
Bie wen ni de tong, yao zhe me jie tuo,
Duo qing de ren zhu ding, shang de bi jiao jiu

Ai luo bian cheng le zhi shi nian ye cheng le chi, oh yeah ,
Ye xue xin sui shi ai qing zui mei de yang zhiCaptcha
La canzone Jolin Tsai Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Wo Ce Dao Ni Hen Nan Guo nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.