De Laarzen


Je leest het altijd in de krant
Het gaat niet goed in Nederland
Want wie bezit is de sigaar
Ze kraken alle huizen maar
Dat tuig helpt Holland in het graf
Stuur er de knokploegen op af

De burgers van 't gezond verstand
De laatste hoop voor Nederland
Geef hen de macht, marcheer maar, de laarzen staan al klaar

Die WW klopt van geen kant
Het lijkt hier wel luilekkerland
Er is verdomme werk genoeg
Maar iedereen zit in de kroeg
Zij werken niet en ik betaal
Naar een werkkamp allemaal

De burgers van 't gezond verstand
De laatste hoop voor Nederland
Geef hen de macht, marcheer maar, de laarzen staan al klaar

Maar er is maar één manier
Om het op te lossen hier
Dan gaan ze best wel aan het werk
En wordt ons vaderland weer sterk
't Is zonde dat ik 't zeg, verdomd
't Is tijd dat er weer oorlog komt

De burgers van 't gezond verstand
De laatste hoop voor Nederland
Geef hen de macht, marcheer maar, de laarzen staan al klaar

De burgers van 't gezond verstand
De laatste hoop voor Nederland
Geef hen de macht, marcheer maar
Geef hen de macht, marcheer maar
Geef hen de macht, marcheer maar, de laarzen staan al klaarCaptcha
La canzone Klein Orkest De Laarzen è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone De Laarzen, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone De Laarzen. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone De Laarzen nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.