Alla Beni Pura Beni


Alla beni pulla beni
Al koynuna yar
Gözüm senden baþkasýný görmez oldu yar
Gönlüm senden birþey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yar

Senin Için daðlarý deler
Yol açarým yar
Senin Için denizleri kuruturum yar
Senin Için gök kubbeyi
Yerlere çalarým yar
Caným iste caným bile sana kurban yar

Daðlar taþlar uçan kuþlar senin olsun yar
Deniz ve yer gökler hepyerinde dursun yar
Gönlüm senden birþey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla
Beni al koynuna yar

Saçlarýna yýldýzlardan taç yapayým yar
Bir nefeste güneþleri söndüreyim yar
Çýra gibi uðrunda ben yanayým yar
Caným iste caným bile sana kurban yar

Yýldýzlar yerinde güzel býrak dursun yar
Saçlarýmý ellerinle okþa yeter yar
Gönlüm senden birþey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yar

Rüzgar olup ince beline sarýlayým yar
Çimen olup ayaðýna serileyim yar
Sürme olup gözlerine sürüleyim yar
Caným iste caným bile sana kurban yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yar

Gözüm senden baþkasýný görmez oldu yar
Gönlüm senden birþey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yar

Gözüm senden baþkasýný görmez oldu yar
Gönlüm senden birþey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni
Al koynuna yarCaptcha
Widget
La canzone Manco Baris Alla Beni Pura Beni è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Alla Beni Pura Beni, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Alla Beni Pura Beni. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Alla Beni Pura Beni nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.